Kamaka Kukona - Session 1 -
Hālau O Ka Hanu Lehua Kumu Kamaka Kukona Wailuku, Maui

Kamaka03 : Difference between Kumu and ʻŌlapa
03 : クムとダンサーの違い


– HaumanaからOlapa、Hoopaaへ
– それぞれの責任

Kamaka Kukona

HULA